Voeg toe aan je favorieten

Baardvleermuis

Myotis mystacinus (Gladneusvleermuizen)

Beschrijving: Beide soorten baardvleermuizen zijn erg moeilijk van elkaar te onderscheiden en worden daarom samen behandeld. Het zijn eerder kleine soorten met een vleugelspanwijdte van ca. 20 cm, tamelijk korte oren, een relatief donkergrijze buik en een grijsbruine rug. Snuit, oren en onderarmen zijn donker gekleurd.

De Baardvleermuis is een kleine en levendige vleermuis met vrij brede vleugels.

Beheer: Behoud van bossen, jachtbiotopen. Beschermen en vleermuisvriendelijk inrichten van van winter- en zomerverblijfplaatsen.

Beelden

Uitgebreide info

Beheer

+

Beschrijving

+

Ecologie

+

Status/bescherming

+

Exoot

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bronnen:

Inbo, Europees beschermde natuur in Vlaanderen, inbo