Voeg toe aan je favorieten

Holle weg

BWK codes: kw

Waardering: kw en kw* zijn steeds biologisch zeer waardevol. Enkel kw° is ‘biologisch waardevol’ en kan een hogere of lagere waardering krijgen bij aanwezigheid van respectievelijk zeer waardevolle biotopen of een brede, verharde weg.

Beschrijving: Holle wegen zijn ontstaan door een eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur. In natte periodes sleet het afvloeiende water geulen uit, die door de mens in droge periodes met paard en kar bereden werden. Zo kwam de weg steeds dieper te liggen. Het weggedeelte kan zowel verhard (asfalt, kasseien, e.a.) als onverhard zijn. De diepte van een holle weg kan variëren van 0,5 m tot meer dan 12 m.
Holle wegen kunnen enkel ontstaan wanneer er voldoende reliëf aanwezig is. Doordat de wegbermen sterk hellend zijn, is er steeds een fractie leem voor stabilisatie nodig. Ze kunnen zowel houtige gewassen als kruidachtige planten herbergen van een breed gamma aan vegetatietypes.

Variatie: Holle wegen van geringe diepte zijn aangeduid met kw°. Ook voor een aantal verharde holle wegen is kw° gebruikt.
De notatie kw* staat voor zeer diepe holle wegen. In enkele gevallen is kw* ook toegekend vanwege het voorkomen van zeldzame soorten of vegetatietypes.
Veelal wordt de begroeiing van de holle weg gespecificeerd met bijkomende karteringseenheden.

Verspreiding

De ontstaanswijze maakt dat holle wegen vooral in de Leem- en Zandleemregio voorkomen met een zwaartepunt in het Hageland, Voeren, Haspengouw, het Pajottenland en de Vlaamse Ardennen.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bronnen:

De Biologische Waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest., Inbo