Voeg toe aan je favorieten

Leptospirose

Rattenziekte

Leptospiros, de Ziekte van Weil of rattenziekte is een eerder zeldzame bacteriële nierinfectie door ondermeer ratten overgebracht en met plotse griepachtige verschijnselen. Indien de ziekte zich verder ontwikkelt zijn op termijn acute hartproblemen en hersenvliesontsteking mogelijk. Indien men dus plots met hevige koorts wordt geconfronteerd na werken in sloten of na het zwemmen in verdacht buitenwater moet zo snel mogelijk een huisarts worden verwittigd.

Kort uitgelegd: De bruine rat brengt via de urine (nierinfectie) de Leptospira-bacterie in het milieu. Besmetting kan gebeuren door direct contact met levende of dode ratten. Vooral de urine is besmet . Door contact met urine of minieme druppeltjes urine die ingeademd worden, in wonden op of slijmvliezen (oog, neus, mond) terechtkomen is besmetting ook mogelijk. Het virus kan niet tegen uitdroging. Ook via rauwe melk van besmette koeien is het oplopen van deze ziekte mogelijk, vandaar de oude benaming 'Melkerskoorts'

De symptomen zijn zoals steeds nogal variabel en vaag. Na 1 à 3 weken kunnen plotse griepachtige verschijnselen optreden. Ongeveer 10% van de besmette personen krijgt beschadiging van lever en nieren, acute hartproblemen en hersenvliesontsteking (dit stadium wordt de ziekte van Weil genoemd). Indien dit niet wordt behandeld is de sterftekans 5 à 10%.

Behandeling : De courant gebruikte antibiotica zijn voldoende in een vroeg stadium. Bij matige of ernstige infecties is een intraveneuze toediening van penicilline of ampicilline aangewezen.

Preventie :
- Aangezien rattenpopulaties sterk geïnfecteerd zijn met de Leptospira-bacterie moet contact met ratten zoveel mogelijk vermeden worden.
- Wonden moeten goed worden ontsmet en afgedekt bij verder werken.
- Watersporten zijn maar wenselijk mits er sprake is van rattenbestrijding, avonturenlopen door beken en rivieren met besmet water en oevers zijn af te raden.
- Infectie van honden wordt voorkomen door vaccinatie. Een jaarlijkse herhaling van de vaccinatie is nodig.

Beelden

Uitgebreide info

Lees meer

+
Alles openklappen