Voeg toe aan je favorieten

Tetanus

Klem

Tetanus wordt veroorzaakt door een gifstof, geproduceerd door een bacterie. Deze gifstof tast de zenuwen aan. Zelfs een kleine hoeveelheid van dit gif is dodelijk. Deze bacterie komt voor in de darmen van paarden en andere planteneters zonder dat deze dieren daar last van hebben.

Kort uitgelegd: De gifstof wordt afgescheiden door de bacterie Clostridium tetani. De bacterie plant zich voort door de vorming van sporen die zich via de uitwerpselen van paarden in de omgeving kunnen verspreiden. Ze komen dan ook zeer verspreid voor, bv. in de aarde, uitwerpselen, op voorwerpen en planten in de omgeving, in natuurlijk en huishoudelijk afval, enz. Deze sporen zijn zeer sterk. Ze kunnen jaren buiten overleven, maar worden wel gedood of verzwakt door direct zonlicht.

De bacterie kan zich alleen voortplanten in een omgeving waar weinig of geen zuurstof aanwezig is. Bij de mens doen deze ideale omstandigheden zich voor in diepe wonden of in wonden met afstervend en dood weefsel (doorligwonden vb). Tetanus zou typisch zijn bij dierenbeten of diepe wonden opgelopen in de buurt van paarden. Dat is zo, maar ook kleinere (maar diepe) wonden zoals van doorns kunnen tetanus veroorzaken omdat deze zuurstofloos zijn. Omdat de risicowonden zo’n uitgebreide verscheidenheid vertonen, is het zeer moeilijk om uit te maken in welk geval er wel of geen risico is voor tetanus. Daarom is het des te belangrijker dat iedereen minstens een volledige basisvaccinatie laat uitvoeren. Dit biedt immers een hoge graad van bescherming onder alle omstandigheden.
De bacterie kan gedood worden door hitte en ontsmettingsmiddelen. Ontsmetten van wonden, ook kleine, is dus belangrijk.

Beelden

Uitgebreide info

Lees meer

+
Alles openklappen