Voeg toe aan je favorieten

Tongvaren (Aspleniaceae)

Asplenium scolopendrium


    

Habitat: Van nature komt tongvaren voor op kalkrijke rotsen en in ravijnbossen op kalkrijke bodem. De meeste standplaatsen van tongvaren in Vlaanderen betreffen artificiële milieus, zoals muren, waterputten en rioolputten. Het is een van de muurbewonende varens die het meeste schaduw verdraagt. In de Duinen komt tongvaren ook terrestrisch voor op noordhellingen in duinstruwelen en in duinbossen. In de omgeving van Leuven groeit tongvaren ook in holle wegen.

Verspreiding in Vlaanderen: In Vlaanderen komt de soort verspreid maar vrij zeldzaam voor. Enkel in de grote steden is ze algemener. Het aantal vindplaatsen van tongvaren is, net als bij vele andere muurbewonende varens, sterk toegenomen. Dat is mogelijk het resultaat van de toegenomen aandacht voor stedelijke milieus en door de algemene verstedelijking van het landschap. Gericht zoeken in specifieke milieus, zoals keldergaten en rioolputten, kan nog heel wat extra vindplaatsen opleveren.

Beelden

Uitgebreide info

Beheer

+

Beschrijving

+

Status/bescherming

+

Exoot

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bronnen:

Floradatabank, Wouter Van Landuyt, Ronnie Viane (Flora-atlas)