Voeg toe aan je favorieten

Eendenkooi

BWK codes: ka

Waardering: Ka is biologisch zeer waardevol

Beschrijving: Een eendenkooi is van oorsprong een plaats waar eenden werden gevangen voor consumptie. Ze bestaat uit een waterplas (de kooivijver) waarin enkele smalle sloten uitkomen en is meestal omgeven door bos (het kooibos). Kenmerkend is de H-vorm. Eén (of alle) sloten fungeerden als vangpijp. De vangpijp is boogvormig en wordt geleidelijk smaller en ondieper. Op het einde wordt ze overkoepeld of afgeschermd aan de kanten en eindigt ze in een fuik.

Variatie: Hoewel de kooivijvers goed of minder goed ontwikkeld kunnen zijn, is dit meestal niet weergegeven. Tweemaal is de kartering ae° toegevoegd om aan te duiden dat het een zwak ontwikkelde eutrofe plas betreft.

Verspreiding

Eendenkooien zijn enkel in de kustpolders en de Scheldevallei te vinden, o.m. in Meetkerke, Woumen, Berlare, Bornem en Lokeren. Een recent en meer volledige overzicht van Vlaamse eendenkooien geeft een gelijkaardig beeld.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank