Voeg toe aan je favorieten

Bezinkingsbekken

BWK codes: ad

Waardering: Ad is biologisch minder waardevol

Beschrijving: Deze artificiële waterpartijen zijn zeer variabel qua vorm en structuur en er is geen onderscheid in ontwikkelingsgraad gemaakt. Indien vegetaties aanwezig zijn, komt dit tot uiting in de bijkomende karteringseenheden. Gezien dergelijke bekkens wegens veiligheidsredenen meestal niet toegankelijk zijn, is hier dikwijls minder aandacht aan besteed of is enkel vanop afstand gekeken. Indien vegetatie aanwezig is, betreft het meestal zwak ontwikkelde rietgemeenschappen, pioniers- of ruderale vegetaties.

Variatie: Soms is ad gebruikt voor antropogene irrigatiebekkens ten behoeve van intensieve land- of tuinbouw, bv. bij kwekerijen. Meestal zijn dergelijke opvangbekkens voor regenwater evenwel niet afzonderlijk aangeduid of als aer° gekarteerd.

Verspreiding

Bezinkingsbekkens komen verspreid in Vlaanderen voor. Grotere oppervlakten vinden we nabij suikerfabrieken (bv. Tienen, Moerbeke-Waas) en bepaalde industriële vestigingen (bv. Umicore Lommel).

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank