Voeg toe aan je favorieten

Brak tot zilt moeras met heen

BWK codes: mz

Waardering: Biologisch zeer waardevol, ook zwak ontwikkelde vegetaties mz° krijgen deze waardering. Zwak ontwikkelde perceelsranden k(mz°) krijgen als waardering ‘biologisch waardevol’.

Beschrijving: Met deze karteringseenheid zijn vegetaties gedomineerd door heen aangeduid. Ook de aanwezigheid van ruwe bies heeft aanleiding gegeven tot deze karteringseenheid, maar deze soort komt in een minderheid van de als mz gekarteerde vegetaties voor.

Variatie: mz° is gehanteerd voor ijlere heenvegetaties of om aan te geven dat heen of ruwe bies voorkomt in een ander vegetatietype, zoals bijvoorbeeld graslanden met zilte elementen (hpr+da) of schorren (da).

Verspreiding

Brak tot zilt moeras met heen komt verspreid voor over het hele gebied van de kustpolders, het Krekengebied en langs de Zeeschelde.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank