Voeg toe aan je favorieten

Ongelijkvormig hooghout

Dik en dun naast elkaar

In een ongelijkvormig hooghout komen jonge en volwassen bomen op korte afstand van elkaar voor. Hierdoor bestaat het bos uit verschillende etages: tussen het niveau van de bodem en dat van de hoogste boomtoppen is er overal wel ergens groen te vinden.

Kort uitgelegd: Een bos waarin verschillende etages voorkomen, heeft een gevarieerde bosstructuur. Etages in het bos kunnen ontstaan omdat niet alle bomen even oud zijn of omdat het om verschillende boomsoorten gaat. Een ongelijkvormig hooghout is dus meestal ook gemengd (zie homogeen of gemengd bos) en ongelijkjarig (zie gelijkjarig of ongelijkjarig bos). De verschillende etages hebben zich kunnen ontwikkelen onder een vrij ijle boomlaag. Dit wil zeggen dat de houtvoorraad wellicht lager is dan in een gelijkvormig hooghout, maar individuele bomen zullen zich veel beter kunnen ontwikkelen.

Beelden

Uitgebreide info

Lees meer

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+

Publicaties

+
Alles openklappen