Voeg toe aan je favorieten

Grote zeggenvegetatie

BWK codes: mc

Waardering: Grote zeggenvegetaties zijn biologisch zeer waardevol, ook zwak ontwikkelde vegetaties mc° krijgen deze waardering. Zwak ontwikkelde perceelsranden k(mc°) krijgen als waardering ‘biologisch waardevol’.

Beschrijving: De karteringseenheid mc is gebruikt om grote zeggenvegetaties aan te duiden. Dit zijn dense, laagblijvende en eerder soortenarme gemeenschappen, gedomineerd door één of meerdere grote zeggensoorten. Meestal betreft het scherpe zegge, moeraszegge of oeverzegge.

Variatie: Oeverzegge heeft een uitgesproken voorkeur voor de kustpolders en de westelijke Zandstreek en is minder algemeen in het oosten van Vlaanderen. De verspreiding van scherpe zegge levert net het omgekeerde beeld op. Deze distributie weerspiegelt zich bijgevolg ook in de soortensamenstelling van de grote zeggenvegetaties doorheen Vlaanderen.
mc° is hoofdzakelijk gebruikt voor relicten (bv. lh/mc°) en/of kleine vlekken grote zeggenvegetatie in een matrix van cultuurgraslanden (hp*+mc°).
mc* is in zeer beperkte mate gebruikt om uitzonderlijke situaties te typeren. In de Leiemeersen (Oostkamp) gaat het bijvoorbeeld over een grote zeggenvegetatie met moeraskartelblad en waterdrieblad. In de Langdonken (Herselt) betreft het een erg soortenrijke grote zeggenvegetatie waarin ondermeer draadzegge aangetroffen is.
In de voedselarmere regio’s van Vlaanderen zijn sommige zuurdere laagveenvegetaties met blaaszegge en/of stijve zegge gekarteerd als grote zeggenvegetaties. Elders zijn ruigere delen van dotterbloemgraslanden ook met mc getypeerd vanwege een dominantie van bijvoorbeeld scherpe zegge of moeraszegge.

Verspreiding

Het type wordt verspreid over Vlaanderen en het Brussels Gewest aangetroffen maar opvallend minder in de Kempen en grote delen van West-Vlaanderen. Het zwaartepunt ligt in het centrum en het oosten van de Leemstreek en delen van Oost-Vlaanderen.

     

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank