Voeg toe aan je favorieten

Strand

BWK codes: dl

Waardering: Strand is biologisch waardevol. Strand met embryonale duinvorming (dla* en dls*) is ‘biologisch zeer waardevol’.

Beschrijving: Deze eenheid betreft de zone tussen de gemiddelde laagwaterlijn en de duinvoet of dijk.
Er is een onderscheid gemaakt tussen dla, strand met kunstwerken (golfbrekers, pier, …) en dls, strand zonder kunstwerken.

Variatie: Om stranden aan te duiden met embryonale duinvorming is dla* of dls* gebruikt. Deze eenheden komen meestal voor in combinatie met dla of dls. De combinatie met dd verwijst naar overgangen in de duinrand of tussen rijshout, omdat daar ook indicatieve soorten van stuifduinen voorkomen. De kartering is evenwel steeds een momentopname, terwijl deze biotoop snel kan verdwijnen door winderosie, springtij en/of te sterke betreding.

Verspreiding

Deze eenheid omvat het volledige laag- en hoogstrand tussen de Franse en Nederlandse grens. Embryonale duintjes in goed ontwikkelde vorm komen voor in de Baai van Heist en ter hoogte van de Zeebermduinen in Oostduinkerke, de indicatieve soorten komen ook vaak voor op plaatsen met rijshout.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Inbo