Voeg toe aan je favorieten

Droge struikheivegetatie

BWK codes: cg

Waardering: Struikheidevegetaties zijn biologisch zeer waardevol. Enkel k(cg°) wordt als biologisch waardevol aangeduid.

Beschrijving: De meeste droge struikheivegetaties zijn terug te vinden op droge, zure voedselarme zandgronden met een podzolprofiel of op droge, profielloze zandafzettingen. Ook op iets voedselrijkere plaatsen, zoals op lemig zand, komen ze voor.

Variatie: Regelmatig wordt cg° gehanteerd om een klein aandeel cg in een complex aan te duiden of om jonge heide op bijvoorbeeld een plag- of brandplek te karteren. Hoewel deze karteringseenheid voor droge heidevegetaties staat, is cg° ook gebruikt om de aanwezigheid van struikhei in een ander vegetatietype weer te geven (bv. ha+cg°).
De eenheid cgb is gebruikt om aanwezigheid van enkele grote bomen tot een verregaande staat van verbossing van een droge heide aan te geven. In principe is het gebruik van cgb beperkt tot open vegetaties met beginnende verbossing. In de praktijk is cgb echter ook gebruikt voor sterk verboste droge struikheivegetaties, waarvoor sz/cg een betere notatie is.
Soms is ook gebruik gemaakt van cg om het voorkomen van struikhei in de ondergroei van naaldbossen weer te geven (bv. ppmb/cg, pms/cg°). Het betreft vaak het voorkomen van deze soort als normale bosondergroei, hoewel het ook om een relictvegetatie van de beboste heide kan gaan.

Verspreiding

De eenheid cg komt verspreid in Vlaanderen voor, maar de grootste oppervlakten liggen in de Kempen. In de Zandleemstreek is er een concentratie aan kleine heideterreinen en heiderelicten in de bossen van de Brugse veldzone en in het Heidebos (Wachtebeke). In de Leemstreek zijn struikheivegetaties nog zeldzamer met een concentratie van vindplaatsen op enkele tertiaire getuigenheuvels (diestiaanheuvels) in de omgeving van Rotselaar en Aarschot.

Overeenkomst met indeling Europese natuur


Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank