Voeg toe aan je favorieten

Vochtige tot natte dopheivegetatie

BWK codes: ce, ces

Waardering: Ce is biologisch zeer waardevol. Enkel k(ce°) wordt als ‘biologisch waardevol’ aangeduid.

Beschrijving: Deze eenheid is gebruikt voor het aanduiden van natte heidevegetaties. De naam in de titel is enigszins misleidend want dophei hoeft niet noodzakelijk aspectbepalend of aanwezig te zijn. Vegetatiekundige indelingen onderscheiden meestal verschillende vegetatietypen binnen de natte heide. Deze vallen in de Biologische Waarderingskaart allemaal onder de eenheid ce of ces.

Variatie: De karteringseenheid ce° geeft een klein aandeel ce in een complex weer of duidt op een jonge dopheivegetatie (bv. op een plagplek).
De eenheid ceb is gebruikt om de aanwezigheid van enkele grote bomen tot een verregaande staat van verbossing van een natte heide aan te geven. In principe is het gebruik van ceb bedoeld voor open vegetaties met beginnende verbossing. In de praktijk is het echter ook gebruikt voor sterk verboste natte heides, waarvoor sz/ce een betere notatie is. Verstruweling met wilde gagel wordt aangeduid met de eenheid sm.

Verspreiding

Vrijwel alle natte heide bevindt zich in de Kempen, met de grootste aaneengesloten oppervlakte op het militair domein Groot Schietveld (Brecht-Wuustwezel). Ook andere grote natte heideterreinen (>100 ha) bevinden zich, op de Kalmthoutse heide na, in militair domein (Kamp Beverlo in Leopoldsburg en het schietveld te Houthalen-Helchteren). In zandig Vlaanderen zijn nog slechts enkele verspreide relicten terug te vinden (o.a. in de Gulke Putten en Vloethemveld).
Dopheivegetaties met elementen uit de hoogveenflora zijn bijzonder zeldzaam en volledig beperkt tot de Kempen.

Overeenkomst met indeling Europese natuur


Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank