Voeg toe aan je favorieten

Gedegradeerde heide met dominantie van bochtige smele

BWK codes: cd

Waardering: Cd is biologisch waardevol. Een hogere waardering is mogelijk in combinatie met andere karteringseenheden. Zo zal bijvoorbeeld cg+cd toch ‘biologisch zeer waardevol’ zijn als cd slechts een klein aandeel uitmaakt van de vlek droge heide.

Beschrijving: Open vegetaties met dominantie van bochtige smele zijn met deze eenheid aangeduid. Vaak gaat het om gedegradeerde droge struikheivegetaties (cg) (vandaar hun indeling bij de heiden), maar ook struisgrasvegetaties (ha) en droog heischraal grasland (hn) kunnen door deze grassoort gedomineerd worden. Naast vergrassing treedt bij de degradatie van droge heide vaak spontane verbossing op.

Variatie: Bij het karteren van deze vegetaties is geen gebruik gemaakt van ° of * om verschillen in ontwikkelingsgraad weer te geven. De mate van dominantie van bochtige smele vertaalde zich in het gebruik van complexen met bijvoorbeeld cg, hn of ha.
Soms is ook gebruik gemaakt van cd om het dominant voorkomen van bochtige smele in de ondergroei van naaldbossen weer te geven (bv. ppmh/cd). Hier is cd te beschouwen als een bosvegetatie en niet meer als een gedegradeerde heide. Dit is toegepast op de kaartbladen 17, 18 en 25.

Verspreiding

Gedegradeerde heide met dominantie van bochtige smele komt vrijwel uitsluitend in de Kempen voor. Grotere oppervlakten situeren zich op het militair domein van Houthalen-Helchteren en in de ruime omgeving van Lommel en Hechtel.

Overeenkomst met indeling Europese natuur


Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank