Voeg toe aan je favorieten

Ingekorven vleermuis

Myotis emarginatus (Gladneusvleermuizen)

Beschrijving: De Ingekorven vleermuis is een middelgrote vleermuis met een spanwijdte van 22-27 cm waardoor zij in staat is tot langzame, wendbare bewegingen, tot dicht tegen de vegetatie. De vacht is eerder warrig met dorsaal een roodbruine tot rossig kleur en ventraal is de kleur duidelijk lichter en eerder grijs - geel van kleur. De Ingekorven vleermuis dank zijn naam aan zijn grote brede oren die halverwege een inkeping vertonen.

Kenmerken van het geluid (Heterodyne):
Type geluid: toonloos
Optimale frequentie: 50 kHz of nog wat hoger
Ritme: snel, dikwijls onregelmatig tijdens de jacht
Geluidssterkte: zwak in besloten omgeving, maar luider in halfopen omgeving
Verwarring mogelijk met: baardvleermuis, watervleermuis, bechstein’s vleermuis, franjestaart

Fragment: Ingekorven vleermuizen jagen rond boomkronen op een kerkplein (Heterodyne-opname op 45Khz, Marc Van De Sijpe)

Beheer: De soort is uiterst gevoelig aan verstoring. De bescherming van kraamkolonies in gebouwen en grotten, van overwinteringsverblijfplaatsen, van foerageerbiotopen in hardhoutbossen en structuurrijk cultuurlandschap alsook het voorkomen van versnippering tussen gescheiden biotopen, het toegankelijk maken van veestallen en het weren van bestrijdingsmiddelen in de landbouw, worden weerhouden als de primordiale beschermingsmaatregelen voor deze soort.

Beelden

Uitgebreide info

Beheer

+

Beschrijving

+

Ecologie

+

Status/bescherming

+

Exoot

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+

Publicaties

+

Referenties

+
Alles openklappen

Bronnen:

Europees beschermde natuur in Vlaanderen, inbo, Marc Van De Sijpe, Inbo