Voeg toe aan je favorieten

Borstelkrans (Lamiaceae)

Clinopodium vulgare


    

Habitat: Borstelkrans verkiest vochtige, voedselarme graslanden of zomen op kalkrijke leembodems. In de Leemstreek is de soort vooral te vinden in wegbermen, op spoorwegtaluds en in zomen van struwelen. De dijken in het Oost-Vlaamse Krekengebied, waar schelpkalk vermengd zit in de polderklei, vormen een apart deelareaal.

Verspreiding in Vlaanderen: In Vlaanderen is borstelkrans globaal zeldzaam. De soort groeit vooral in de Leemstreek, waar ze achteruitgaat, de Voerstreek en het Oost-Vlaamse Krekengebied.

Beelden

Uitgebreide info

Beheer

+

Beschrijving

+

Status/bescherming

+

Exoot

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bronnen:

Floradatabank, Wouter Van Landuyt (Flora-atlas)