Voeg toe aan je favorieten

Vochtig heischraal grasland

BWK codes: hmo

Waardering: Hmo is 'Biologisch zeer waardevol'. Ook de zwak ontwikkelde vorm hmo° krijgt deze waardering. Zwak ontwikkelde perceelsranden of zoomvegetaties k(hmo°) krijgen als waardering ‘biologisch waardevol’.

Beschrijving: Deze eenheid omvat de vochtige, heischrale graslanden. In dit type kunnen dwergstruiken zoals gewone en rode dophei of stekelbrem frequent aanwezig zijn, maar het domineren van grassen en kruiden is differentiërend ten opzichte van heidevegetaties.

Variatie: Het onderscheid tussen hmo en hmo° heeft vooral betrekking op de soortenrijkdom en het aandeel indicatieve soorten.

Verspreiding

Vochtige heischrale graslanden komen vooral voor als kleine vlekken in natuurreservaten of als stroken in bermen of dreven. Hun verspreiding is beperkt tot de Kempen en het Noordelijk Hageland in de Leemstreek. Tevens komen enkele fragmenten in de Zandleemstreek voor (het militair domein van Houthulst en Vloethemveld, de Gulke putten en het Stropersbos).

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank