Voeg toe aan je favorieten

Kamsalamander

Triturus cristatus (Salamandridae)

Beheer: De Kamsalamander heeft graag heldere, rijk begroeide poelen met open plekjes. Vissen zijn een probleem voor deze soort. Aangezien de Kamsalamander relatief veel plaats nodig heeft per koppel, zijn verschillende bij elkaar gelegen poelen een beter habitat dan een enkele poel.

Beelden

Uitgebreide info

Beheer

+

Beschrijving

+

Ecologie

+

Status/bescherming

+

Exoot

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+

Publicaties

+
Alles openklappen

Bronnen:

Europees beschermde natuur in Vlaanderen, inbo, Inbo