Voeg toe aan je favorieten

Soortenrijk permanent cultuurgrasland met zilte elementen

BWK codes: hpr(*)+da, hp(*)+da, overige h +da

Waardering: da, k(da) en da° zijn ‘biologisch zeer waardevol’, k(da°) is ‘biologisch waardevol’. Bijgevolg worden zilte graslanden als volgt gewaardeerd:
- hp, hx of hpr° + da, da° of k(da): ‘complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen’
- hpr, hpr*, hp* of hj: ‘complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen’
- hp, hx of hpr° + k(da°): ‘complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen’
- hpr, hpr*, hp* of hj: ‘biologisch waardevol’

Beschrijving: Zilte graslanden worden doorgaans gekarteerd als een complex van een graslandtype met da of k(da) omdat er dezelfde indicatieve soorten als in zilte schorren (da) voorkomen. Vaak zijn het graslanden met veel sloten en/of microreliëf (hpr, hpr*), maar de zilte soorten kunnen ook aanwezig zijn in soortenarm of soortenrijk permanent cultuurgrasland (hp, hp*) of andere graslandtypen (h.).

Variatie: Overige soorten zoals platte rus, aardbeiklaver, waterpunge, ruwe bies, zilt torkruid of heen bepalen het uitzicht in minder zilte situaties. Afhankelijk van het aantal voorkomende indicatieve soorten of de ontwikkelingsgraad zijn er nuanceringen mogelijk in de notatie.
da/hpr*: Indicatieve soorten bepalen het aspect in meer dan 50 % van het oppervlak van het perceel.
graslandtype + da: Indicatieve soorten overwegen (t.o.v. ‘overige’ soorten) in de zilte vegetatie en komen over een groot deel van het perceel voor.
graslandtype + k(da): Indicatieve soorten overwegen (t.o.v. ‘overige’ soorten) in de zilte vegetatie en komen enkel in de perceelsrand of over een beperkte oppervlakte voor.
graslandtype + da°: Overige soorten overwegen in de zilte vegetatie en komen over een groot deel van het perceel voor. Het kan ook gaan om het beperkt voorkomen van indicatieve soorten of het betreft een combinatie van de twee mogelijkheden.
graslandtype + k(da°): Overige soorten overwegen in de zilte vegetatie en staan enkel in de perceelsrand of komen over een beperkte oppervlakte voor.
In ontziltende omstandigheden komen overgangen naar het zilverschoonverbond voor. Dergelijke overgangen zijn vrij algemeen in de oudste inpolderingen en ook hierin bestaat nog variatie. Zilte rus, platte rus, aardbeiklaver, moeraszoutgras en zilt torkruid zijn hier te verwachten soorten. Ook bij verminderde begrazingsdruk ontstaan dergelijke overgangsvormen. Wanneer de begrazing volledig wordt stopgezet, kan heen of riet vanuit een aanpalende sloot snel oprukken.Verspreiding

Het voorkomen van zilte graslanden beperkt zich tot de Polderstreek. Ze zijn relatief talrijk aanwezig in de Oostkustpolders en in mindere mate ook in de Westkustpolders, het Oost-Vlaamse krekengebied en de Scheldepolders.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank