Voeg toe aan je favorieten

Hoogstamboomgaard

BWK codes: kj

Waardering: Hoogstamboomgaarden worden standaard gewaardeerd als ‘complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen’. Zwak ontwikkelde boomgaarden kj° zijn ‘biologisch minder waardevol’. Goed ontwikkelde, oude boomgaarden kj* zijn ‘biologisch waardevol’. Vaak wordt de waardering evenwel bepaald door het onderliggende grasland. Zo is kj/hp* ‘biologisch waardevol’, m.a.w. de boomgaarden krijgen een opwaardering tot dezelfde waardering als het onderliggende graslandtype.

Beschrijving: Hoogstamboomgaarden zijn aanplanten van hoogstammige fruitbomen in grasland. Dikwijls liggen ze in de onmiddellijke omgeving van de bebouwing. Een hoogstamboomgaard onderscheidt zich van een laagstam- of productieboomgaard (kl) door de hoogstammige fruitbomen, een aaneengesloten graslandvegetatie onder de bomen en een veelal hogere ouderdom.

Variatie: Vaak blijven van een oude hoogstamboomgaard slechts enkele fruitbomen over, wat aangeduid is als kj° of als een complex van grasland+kj(°). De eenheid kj° kan ook staan voor een recente aanplant van hoogstammige fruitbomen. De eenheid kj* duidt op goed ontwikkelde, oude en vaak grote hoogstamboomgaarden. Deze notatie is evenwel niet stelselmatig toegepast, zodat gelijkaardige boomgaarden soms ook als kj gekarteerd zijn. In Haspengouw en de Voerstreek heeft de aanwezigheid van maretak in de fruitbomen eveneens geleid tot de notatie kj*. In het dataveld ‘info’ staat dan de vermelding ‘maretak’. Elders is het voorkomen van maretak niet systematisch aangeduid of vermeld.
In de loop van de hele karteerperiode (vnl. vanaf 2000) was er een tendens om meer en meer kleine hoogstamboomgaardjes en relicten van dergelijke boomgaarden aan te duiden (kj°).

Verspreiding

Hoogstamboomgaarden komen verspreid in alle regio’s voor, maar vaak in beperkte mate. Een concentratie van grotere en beter ontwikkelde hoogstamboomgaarden situeert zich in de Zandleem- en vooral de Leemstreek, met een opvallend zwaartepunt in het Pajottenland en in de Haspengouwse fruitstreek (Sint-Truiden – Tongeren - Voeren).

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank