Voeg toe aan je favorieten

Kleine zonnedauw (Droseraceae)

Drosera intermedia


    

Habitat: Kleine zonnedauw groeit op open plekken in natte heide en op venoevers. Het substraat varieert van mineraal en licht humeus tot veen. Steeds zijn de standplaatsen zwak tot niet gebufferd, erg zuur en voedselarm. In depressies en op venoevers worden tijdelijke ínundaties goed verdragen. Gebeurt dit tijdens het groeiseizoen gedurende een langere tijd, dan vormt kleine zonnedauw uitgerekte bladrozetten. Bij sterke veenmosgroei verdwijnt de plant uiteindelijk. De soort groeit optimaal in kale pionierssituaties van padranden en plagplekken op natte heide. Na plaggen kan ze massaal opkomen. Blijvende verdroging en eutrofiëring zijn nefast.

Verspreiding in Vlaanderen: In Vlaanderen vormen de Kempen het hoofdverspreidingsgebied en zijn er enkele groeiplaatsen ten zuiden van Brugge. In Vlaanderen is kleine zonnedauw vrij zeldzaam. Op de geschikte groeiplaatsen in de Kempen komt de soort echter redelijk talrijk voor. Het aantal kílometerhokken waar ze voorkomt blijft ongeveer gelijk. In het gebied ten zuiden van Brugge is wel een opvallende achteruitgang vastgesteld.

Beelden

Uitgebreide info

Beheer

+

Beschrijving

+

Status/bescherming

+

Exoot

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bronnen:

Floradatabank, Geert De Blust (Flora-atlas)