Voeg toe aan je favorieten

Gevlekte witsnuitlibel

Leucorrhinia pectoralis (Libellulidae)

Beschrijving: De Gevlekte witsnuitlibel is een fors gebouwde witsnuitlibel van ca. 3,5 cm groot, met grote, brede rode of oranje vlekken op een zwart achterlijf en wit gekleurd voorhoofd.

Beheer: Het beheer moet zich toespitsen op het weren van te hoge visstanden en behoud van een goede waterkwaliteit met een rijke oever- en onderwatervegetatie. Vooral jonge verlandingsstadia zijn voor deze soort interessant. Te snel ruimen is dus niet aangewezen.

Beelden

Uitgebreide info

Beheer

+

Beschrijving

+

Ecologie

+

Status/bescherming

+

Exoot

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bronnen:

Inbo, Europees beschermde natuur in Vlaanderen, inbo