Voeg toe aan je favorieten

Verruigd grasland

BWK codes: hr

Waardering: De waardering varieert naargelang de ontwikkelingsgraad: hr is ‘biologisch waardevol’, hr° ‘biologisch minder waardevol’ en hr* ‘biologisch zeer waardevol’.

Beschrijving: Allerhande verruigde graslandvegetaties zijn aangeduid met hr. Naast een relatief hoge bedekking van grasachtigen zijn meestal ook banale soorten als grote brandnetel, akkerdistel, ridderzuring en kleefkruid aanwezig. Soms betreft het zoomvormende ruigten langs bosranden, aan waterlopen, op overhoekjes, ... Monotone brandnetelruigten zijn ook vaak tot deze karteringseenheid gerekend.

Variatie: Voor monotone ruigtes gedomineerd door één banale soort zoals bijvoorbeeld grote brandnetel, akkerdistel, kropaar of glanshaver, kan zowel hr als hr° gebruikt zijn. hr° in een complex zal meestal duiden op een beperkt aandeel in het complex (dus in de betekenis van weinig).
Brandnetel- en distelruigten op verstoorde gronden kunnen plaatselijk als ‘ruderale ruigte’ (ku) getypeerd zijn. Het onderscheid tussen verruigd grasland (hr) en ruderale ruigte (ku) is daarom niet altijd eenduidig.
Op slechts enkele kaartbladen is hr* gehanteerd voor verruigde graslanden met zeldzame soorten. Bij soortenrijke ruigten is veeleer getracht om het oorspronkelijke vegetatietype af te leiden uit eventueel aanwezige indicatieve soorten van andere karteringseenheden. Deze zijn dan gekarteerd als complex of / -verhouding.

Verspreiding

Verruigde graslanden komen in Vlaanderen en het Brusselse Gewest algemeen voor met uitzondering van de regio Poperinge-Diksmuide-Kortrijk. Hier is hr zo goed als afwezig in het intensief agrarische landschap.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank