Voeg toe aan je favorieten

Grasland op door zware metalen vergiftigde bodems

BWK codes: hz

Waardering: Hz is biologisch minder waardevol

Beschrijving: Het betreft schrale begroeiingen op door zware metalen vergiftigde bodems in de directe omgeving van voormalige metaalindustrie. Door de thermische productiemethode werden via de fabrieksschouw grote hoeveelheden zware metalen in contact gebracht met het milieu.

Variatie: Geen, vermits de eenheid lokaal en slechts sporadisch gebruikt is.

Verspreiding

De karteringseenheid is uitsluitend gebruikt op enkele industrieterreinen in Lommel en Neerpelt.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank