Voeg toe aan je favorieten

Doornstruweel

BWK codes: sp

Waardering: Sp is biologisch zeer waardevol

Beschrijving: Sp staat voor struwelen die gedomineerd worden door houtige, doornige soorten zoals sleedoorn, meidoorn en/of rozen. De eenheid is eveneens gebruikt voor doornige struweelvegetaties op meer kalkhoudende bodems, gekenmerkt door een ondergroei behorende tot het marjolein-verbond of gedomineerd door bosrank. We vinden de doornige struwelen vooral terug als houtkanten en uitgegroeide hagen die dan als kh(sp) gekarteerd worden.

Variatie: sp° is in de eerste plaats gebruikt om binnen een complex het voorkomen van groepjes doornstruiken of een beperkt aandeel doornstruweel weer te geven. Daarnaast zijn hoog opgaande, veelal brede bramenkoepels, lokaal ook met sp° of sp aangeduid. Andere braamopslag is niet gekarteerd als sp.
sp* is een enkele keer gebruikt voor het aanduiden van goed ontwikkelde mantelvegetaties met doornstruweel, of vanwege de aanwezigheid van zeldzame soorten. Deze notatie is evenwel niet stelselmatig gebruikt, zodat elders gelijkaardige situaties als sp kunnen gekarteerd zijn.
Normaal worden enerzijds zuivere meidoornhagen (khcr) en anderzijds houtkanten met doornstruwelen van eenstijlige meidoorn, al dan niet aangevuld met sleedoorn of wilde rozensoorten, (kh(sp)) van elkaar onderscheiden. Op de kaartblokken 16, 19-20, 31-39 en 33-41 is dit niet gebeurd en zijn alle doornhagen (dus ook meidoornhagen) met kh(sp) of kh(sp°) aangeduid.
In de ecoregio van de Duinen wordt voor struwelen met soorten als eenstijlige meidoorn, sleedoorn en hondsroos de karteringseenheid sd (duindoornstruweel) gebruikt.

Verspreiding

Doornstruwelen worden, in relatief lage dichtheden, verspreid in alle regio’s aangetroffen. Ze komen in minder mate voor in grote delen van de Kempen en de Zandleemstreek. De grootste concentraties situeren zich in de West-Vlaamse Heuvelstreek, de Vlaamse Ardennen en Haspengouw. Andere meer geïsoleerde concentraties worden aangetroffen in de Polderstreek, de Antwerpse fortengordel en de Zuiderkempen.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank