Voeg toe aan je favorieten

Struweel op kalkrijke bodem

BWK codes: sk

Waardering: Sk is biologisch zeer waardevol

Beschrijving: Het betreft steeds (doorn)struwelen op kalkrijke bodems met zeer zeldzame en specifieke plantensoorten. De eenheid sk is meer bepaald gebruikt voor binnenlandse vegetaties behorende tot het verbond van zuurbes (Berberidion).

Variatie: Gezien het beperkt voorkomen van deze karteringseenheid is er geen significante variatie te vermelden.

Verspreiding

Struweel op kalkrijke bodem is enkel aangeduid in Hoegaarden in Haspengouw, op de Tiendeberg in Kanne en in de Voerstreek.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank