Voeg toe aan je favorieten

Opslag van allerlei aard

BWK codes: sz

Waardering: Sz is biologisch waardevol

Beschrijving: De karteringseenheid sz is gebruikt voor het aanduiden van spontane, houtige opslag op diverse standplaatsen. Het betreft allerhande verstruweelde en verboste situaties die door afwezigheid van indicatorsoorten van andere struweeltypen niet anders kunnen getypeerd worden. De eenheid kan zowel opslag van één enkele soort betreffen als een mengeling van soorten. Om dit aan te duiden kunnen de dominante boomsoort of boomsoorten vermeld zijn. Indien het een ruime mengeling van soorten betreft, wordt dit met gml (gemengd loofhout) aangeduid.

Variatie: Er is bij sz relatief weinig onderscheid gemaakt in ontwikkelingsgraad. Om goed ontwikkelde mantelvegetaties aan te duiden is sz* gebruikt tenzij de mantel bij een bepaald bostype kon gerekend worden. De typering sz° duidt op een nog tamelijk open, ijl struweel met slechts enkele verspreide struiken of op jonge opslag.

Verspreiding

De karteringseenheid sz komt nagenoeg in alle regio’s frequent voor, met de hoogste frequenties in Kempen en de Leemstreek. In de Zandleemstreek en de Duinstreek is de verspreiding minder dens (in de duinen werden de meeste struwelen als sd gekarteerd), en vooral in het westelijk gedeelte van deze regio’s is de dichtheid aan sz lager.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank