Voeg toe aan je favorieten

Vochtig wilgenstruweel op venige of zure grond

BWK codes: so

Waardering: So is biologisch zeer waardevol

Beschrijving: De vochtige wilgenstruwelen op venige of zure grond worden aangetroffen in voedselarme, vochtige tot zeer natte milieus. Naast geoorde wilg, de enige kensoort, kunnen andere boomsoorten zoals grauwe wilg, zachte berk of sporkehout een belangrijk deel uitmaken van het struweel.
De ondergroei bevat voornamelijk soorten uit voedselarme moerasvegetaties, die vaak met verminderde vitaliteit (zonder te bloeien) standhouden in de schaduw van de boom– en struiklaag. Er zijn weinig of geen differentiërende soorten in de kruidlaag.

Variatie: Met so° worden eerder recente verbossingen van natte voedselarmere ruigtes aangeduid. De opslag is hier nog relatief laag. Oudere wilgenstruwelen met een ondergroei die kensoorten bevat van de mesotrofe elzenbroekbossen (bv. elzenzegge) zijn veelal aangeduid als vm+sal.

Verspreiding

De verspreiding van de karteringseenheid so is beperkt tot de Kempen. Daarbuiten is so ook in beperkte mate aangetroffen in het Hageland en het Brugse Houtland.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank