Voeg toe aan je favorieten

Elzen-eikenbos

BWK codes: vf

Waardering: Vf is biologisch zeer waardevol

Beschrijving: Het vochtig elzen-eikenbos situeert zich zowel ruimtelijk als floristisch tussen het eiken-haagbeukenbos (qa en qe) en het alluviaal elzen-essenbos (va). Meestal betreft het een smalle overgangszone waar eik, es, esdoorn en els codominant aanwezig zijn. Soms is dit type ook gekarteerd in bronzones of vochtige depressies in eiken-haagbeukenbossen.

Variatie: In de Voorkempen, in de Leemstreek tussen Brussel en Aarschot en in Zuid-Limburg is dit bostype min of meer stelselmatig gekarteerd. Elders maakt dit bostype deel uit van alluviaal elzen-essenbos (va) en eiken-haagbeukenbos al dan niet zonder (qa) of met wilde hyacint (qe).

Verspreiding

Het gebruik van de eenheid vf is niet overal in Vlaanderen en het Brussels Gewest toegepast. Bijgevolg toont de verspreidingskaart niet de werkelijke verspreiding, maar enkel die regio’s waar de eenheid is gebruikt, vooral in de Antwerpse Voorkempen, Zuid-Limburg en tussen Brussel en Aarschot. Dit type is in principe bijna overal te verwachten binnen het areaal van alluviaal elzen-essenbos (va) en eiken-haagbeukenbos (qa), met uitzondering evenwel van de Duinen en de Polders.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank