Voeg toe aan je favorieten

Venig berkenbroek

BWK codes: vt

Waardering: Vt is biologisch zeer waardevol

Beschrijving: Venig berkenbroek komt voor op voedselarme, zure en altijd natte standplaatsen die door regenwater worden gevoed. Meestal liggen ze aan de rand van hoogveen. Dergelijke omstandigheden komen in Vlaanderen of het Brussels Gewest niet of nauwelijks voor. Echt venig berkenbroekbos is in België enkel te vinden in de Hoge Ardennen.

Variatie: De karteringseenheid is zowel gebruikt voor natte berkenbossen vol pijpenstrootje, als voor soortenrijkere berkenbossen met gewone dophei en veel veenmossen. Vanaf ongeveer 2000 is de eenheid vt niet meer gebruikt omwille van verwarring met echte venige berkenbroeken, een bostype dat te vinden is aan de rand van hoogveen. Het type bossen zoals hierboven beschreven wordt sindsdien weergegeven als vo+bet of sz/cm+bet.

Verspreiding

Venig berkenbroek komt enkel in de Kempen voor. De aanwezigheid weerspiegelt die gebieden waar de eenheid in de periode 1997-1999 is gebruikt.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank