Voeg toe aan je favorieten

Eiken-haagbeukenbos met wilde hyacint

BWK codes: qe

Waardering: Qe is biologisch zeer waardevol

Beschrijving: Qe staat voor Atlantisch neutrofiel eiken-haagbeukenbos. Dit bostype komt vooral voor op rijke leembodems met een pH-neutrale bodem en een goed verteerbare sterk gemineraliseerde humuslaag. Deze bossen worden gekenmerkt door een rijke en gevarieerde kruidlaag en door de talrijke aanwezigheid van wilde hyacint.

Variatie: Indien de boomlaag gekenmerkt en gedomineerd wordt door de inplant van populier en indien er andere soorten aanwezig zijn in de struik- en boomlaag wordt dit qe+pop. Onder de eenheid lh/qe beschouwen we die bosjes waarvan de boomlaag gekenmerkt en gedomineerd wordt door populier. De struiklaag is slechts matig ontwikkeld en bestaat meestal enkel uit gewone vlier en een enkele meidoorn. Onder de eenheid lh/qe° verstaan we die bossen die eveneens een gelijkaardige zeer soortenarme boom- en struiklaag hebben en waarbij het aantal indicatieve soorten in de kruidlaag maar weinig soortenrijk is, of slechts vleksgewijs voorkomt.
De eenheid qe* is slechts uitzonderlijk gebruikt, namelijk wanneer naast een volledige lijst van meer algemene soorten, ook zeldzamere soorten als witte rapunzel, spekwortel en heelkruid aanwezig zijn.

Verspreiding

In Vlaanderen en het Brussels Gewest komt dit type (bijna) uitsluitend voor in de Leemstreek, grosso modo ten westen van Brussel. We vinden het vooral in de Vlaamse Ardennen, het West-Vlaams Heuvelland, het Pajottenland en de streek ten zuiden van Brussel. In zeer geringe mate komt dit type ook voor tussen Brussel en Leuven en heel plaatselijk in de rijkere Zandleemstreek. Buiten deze regio’s komt dit bostype niet voor. De paar percelen die daar zo gekarteerd zijn, betreffen hoofdzakelijk bossen waar wilde hyacint door de mens werd geïntroduceerd.
Het areaal van dit bostype is beperkt tot het Atlantisch gebied van West-Europa (Zuid-Engeland, Noord-Frankrijk en België). Vlaanderen is zeer belangrijk voor dit type omdat het een belangrijk aandeel van de oppervlakte in Europa herbergt.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+

Publicaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank