Voeg toe aan je favorieten

Eiken-haagbeukenbos op mergel

BWK codes: qk

Waardering: Qk is biologisch zeer waardevol

Beschrijving: De eenheid qk is gebruikt om locaties van het eiken-haagbeukenbos met orchideeën op mergelbodem, of een soortenrijk stadium op dit bodemtype in de successie naar parelgrasbeukenbos met orchideeën weer te geven. Al deze percelen worden gekenmerkt door een specifiek intensief beheer van strooiselroof en hakhoutkap, waardoor een lichtrijk bostype ontstaat en waarbij de minerale, mergelrijke bodem frequent wordt blootgelegd. Bij wegvallen van dit intensieve beheer gaat de typische soortensamenstelling verloren. Van nature komt het type eerder voor op hellingen waar door erosie de beschikbaarheid van mergel voldoende hoog blijft.

Variatie: Door het wegvallen van het historische, intensieve bosbeheer (hakhoutbeheer, houwverzorging) is het merendeel van dit type bossen geëvolueerd naar een meer beschaduwd, klimoprijk stadium waardoor ze niet meer als qk herkenbaar zijn. Deze locaties zijn getypeerd als beukenbos met parelgras en lievevrouwebedstro (fm) of eiken-haagbeukenbos (qa).

Verspreiding

Het type is beperkt tot de Voerstreek waar het zeer fragmentarisch voorkomt.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank