Voeg toe aan je favorieten

Eikenbos met witte veldbies

BWK codes: ql

Waardering: Ql is biologisch zeer waardevol

Beschrijving: Ql zijn door eik gedomineerde bossen op zure tot vrij zure bodems en die gekenmerkt worden door de aanwezigheid van witte veldbies. Het is een typisch continentaal bostype en vervangt in Voeren qua standplaats de Atlantische zure eiken- en beukenbossen (qs en fs). Door de gelijkaardige standplaats is het verschil tussen ql en qs of fs klein in Vlaanderen, zeker in geval van eikenbossen. In beide types komen slechts een beperkt aantal soorten voor. Het enige duidelijke verschil is het voorkomen van witte veldbies, maar deze soort is vaak slechts in geringe mate aanwezig.

Variatie: De aanwezigheid van witte veldbies buiten de Voerstreek leidt niet tot deze eenheid. Dergelijke bossen zijn dan gekarteerd als qs of fs.

Verspreiding

Vlaanderen ligt aan de noordwestrand van het areaal van dit continentaal bostype en het voorkomen is hier beperkt tot de Voerstreek.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank