Voeg toe aan je favorieten

Beukenbos met parelgras en lievevrouwebedstro

BWK codes: fm

Waardering: Fm is biologisch zeer waardevol

Beschrijving: De eenheid fm staat voor Midden-Europees neutrofiel beukenbos met een goed ontwikkelde voorjaarsvegetatie. De boomlaag van deze mesofiele bossen bestaat vooral uit beuk. De kruidlaag is van nature heel rijk en divers, en wordt gedomineerd door eenbloemig parelgras en lievevrouwebedstro. Dit bostype wordt vooral aangetroffen op rijke kalkhoudende leembodems met een pH-neutrale bodem en een goed verteerbare, sterk gemineraliseerde humuslaag.

Variatie: In Vlaanderen wordt deze eenheid voorbehouden voor (delen) van bos, waar lievevrouwebedstro en eenbloemig parelgras talrijk aanwezig zijn. In de Vlaamse Ardennen zijn hier soms ook wilde hyacint en spekwortel te vinden.

Verspreiding

Dit Midden-Europees bostype komt slechts zeer beperkt voor en is enkel goed ontwikkeld in de Voerstreek. De verspreiding is verder beperkt tot de Vlaamse Ardennen en de regio Brussel (Hallerbos en Park van Tervuren). In elk van die gebieden komen er maar een zeer beperkt aantal bestanden voor.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank