Voeg toe aan je favorieten

Beukenbos op mergel

BWK codes: fk

Waardering: Fk is biologisch zeer waardevol

Beschrijving: De eenheid fk is enkel gebruikt voor een paar percelen in het Zoniënwoud die gekenmerkt worden door de talrijke aanwezigheid van vingerzegge. Net zoals het eiken-haagbeukenbos op mergel (qk) komt het hier voor op plaatsen waar mergel zeer ondiep zit of dagzoomt. Op plaatsen waar de kalkhoudende laag dieper zit, behoort de vegetatie eerder tot het beukenbos met parelgras en lievevrouwebedstro (fm).

Variatie: Het is vanuit een historisch perspectief dat de locatie in het Zoniënwoud als fk is getypeerd. Daarenboven worden de sites beheerd met het kalkbeukenbos als doeltype. Gezien het actueel over relictsituaties gaat, zijn deze steeds als fk° aangeduid. Elders zijn beukenbossen met spekwortel niet door de eenheid fk weergegeven.

Verspreiding

De eenheid fk is enkel gebruikt voor een aantal percelen in het Zoniënwoud nabij het Rood-Klooster en de Dry Borren.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank