Voeg toe aan je favorieten

Beukenbos met witte veldbies

BWK codes: fl

Waardering: Fl is biologisch zeer waardevol

Beschrijving: De karteringseenheid fl staat voor beukenbossen op relatief zure bodems, die gekenmerkt worden door de aanwezigheid van witte veldbies. Het is een typisch continentaal bostype en vervangt in Voeren qua standplaats de Atlantische zure eiken- en beukenbossen (qs en fs). De kruidlaag is meestal soortenarm en ijl door strooiselophoping. De struiklaag ontbreekt vaak, maar als er soorten aanwezig zijn, zijn wilde lijsterbes, hulst en sporkehout de meest constante soorten. Van nature wordt de boomlaag gedomineerd door beuk, maar indien zomereik de dominante boomsoort is, wordt dit gekarteerd als ql.

Verspreiding

Vlaanderen vormt de noordwestgrens van het areaal van dit continentaal bostype. We treffen het enkel in de Voerstreek aan.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank