Voeg toe aan je favorieten

Zuur beukenbos

BWK codes: fs

Waardering: Fs is biologisch zeer waardevol

Beschrijving: Door beuk gedomineerde zure bossen met een relatief soortenarme kruidlaag worden door deze eenheid weergegeven. Beuk is er vaak aangeplant maar verjongt op de meeste plaatsen spontaan. Men treft dit bostype vooral aan op vrij droge leem- en zandleembodems, maar ook op iets voedselrijke zandige bodemtypes komt het voor. Strooiselvertering gebeurt traag waardoor vaak een dikke zure humuslaag aanwezig is.

Variatie: Met fs° worden meestal kapvlaktes of jonge aanplanten op locaties van ‘oud bos’ bedoeld. Daarnaast is fs° plaatselijk, maar zeker niet overal, ook gebruikt voor bossen met maar weinig typische soorten, of om de aanwezigheid van een dikke strooisellaag en/of het voorkomen van bramen aan te duiden.
De eenheid fs* duidt op een goed ontwikkeld voorbeeld van dit type wat voornamelijk betrekking heeft op de soortenrijkdom en abudantie van de kruidlaag. Het onderscheid met gierstgrasbeukenbos (fa) en met de beukenbossen met wilde hyancint (fe) is niet altijd evident. Voor het onderscheid verwijzen we naar deze eenheden.

Verspreiding

Zure beukenbossen vinden we zowel in de Leemstreek als op de voedselrijke zandgronden van de Kempen en de Zandleemstreek. Het zwaartepunt van de verspreiding situeert zich in het Zoniën- en Meerdaalwoud. Daarnaast is dit type ook relatief talrijk in de Zandstreek tussen Brugge en Gent, de Antwerpese Voorkempen, de Vlaamse Ardennen en de bossen rond Gent.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank