Voeg toe aan je favorieten

Naaldhoutbestand zonder ondergroei

BWK codes: pi, ppi, pa, ppa

Waardering: P is biologisch waardevol
Oorspronkelijk werd de waardering ‘biologisch minder waardevol’ gebruikt voor de eenheden pi en ppi. In de loop van de karteerperiode van BWK, versie 2, werd deze waardering aangepast naar ‘biologisch waardevol’ en bleef enkel voor pi° de waardering ‘biologisch minder waardevol’ behouden. De reden voor deze aanpassing is dat ook een geïsoleerde jonge aanplant, zeker als er op oudere luchtfoto’s en/of stafkaarten reeds bos aanwezig was, moet gezien worden als bosrelict en een waardering ‘biologisch waardevol’ verdient. In een niet-bos omgeving kan de karteerder besluiten om jonge naaldhoutaanplanten toch slechts een waardering ‘biologisch minder waardevol’ te geven. De aanpassing naar ‘biologisch waardevol’ is echter niet overal even consequent gebeurd zodat de waardering van jonge naaldhoutaanplanten niet homogeen is.
Jonge aanplanten in een zeer waardevol biotooptype; bv. in droge heide (pi/cg of ppi/cg) behouden de waardering van de oorspronkelijke eenheid, dus ‘biologisch zeer waardevol’.

Beschrijving: We maken onderscheid tussen grove dennenbestanden (pp) en bestanden gedomineerd door andere naaldhoutsoorten, bijvoorbeeld zwarte den, fijnspar of lork (p), waarbij de dominante boomsoort zoveel mogelijk vermeld wordt. De eenheden ppi en pi staan voor jonge aanplanten.

Variatie: De eenheid pa° is slechts weinig gebruikt en staat dan voor een jonge, minder goed ontwikkelde en ijle aanplant. In complex met andere eenheden komt de eenheid pa° meer voor en slaat dan vooral op het zeer beperkt voorkomen ervan binnen het volledige perceel.

Verspreiding

De grove dennenbestanden die als ppi en ppa zijn gekarteerd, vinden we vooral terug in de Kempen en in mindere mate in de Zandstreek in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen.
De andere naaldhoutbestanden (pi en pa) komen meer verspreid in Vlaanderen en het Brussels Gewest voor en zijn algemeen in de Kempen. Buiten de Kempen zijn ze vooral terug te vinden in de Zandstreek tussen Brugge en Gent, in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen en in het Hageland. In de Leemstreek betreft het vaak bestanden van lork.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank