Voeg toe aan je favorieten

Naaldhoutbestand met ondergroei

BWK codes: pmh, pms, pmb, ppmh, ppms, ppmb

Waardering: Pm is biologisch waardevol
Indien onder deze naaldhoutbestanden een zeer waardevolle vegetatie, bv. droge struikheidevegetatie of een bepaald bostype aanwezig is, leidt dit tot een waardering ‘complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen’.

Beschrijving: We maken onderscheid tussen grove dennenbestanden (pp) en bestanden gedomineerd door andere naaldhoutsoorten, bijvoorbeeld zwarte den, fijnspar of lork (p), waarbij de dominante boomsoort zoveel mogelijk vermeld wordt.
Al deze naaldhoutbestanden worden gekenmerkt door een ondergroei, vandaar de toevoeging van de letter m (mature = rijp stadium). Al naargelang die ondergroei gedomineerd wordt door grassen, struiken of loofbomen wordt dit aangevuld met een extra symbool.
Een ondergroei van grassen (meestal bochtige smele of pijpenstrootje) en kruiden wordt weergegeven als ppmh of pmh. Indien dit echter bramen, varens, blauwe bosbes, brem, struikheide of jonge struiken betreft, wordt dit ppms of pms. Vanaf het moment dat er struiken en jonge bomen aanwezig zijn, wordt dit ppmb of pmb.

Variatie: De typering pm.° of ppm.° is zelden gebruikt en komt vooral voor in combinatie met andere eenheden en duidt op een gering oppervlakteaandeel ervan binnen het volledige complex.
Het /-teken is gebruikt om een overgang of evolutie aan te duiden. Zo staat ppmb/qb voor een naaldbos van grove den met een ondergroei die als (jong) loofbos van het type qb kan beschouwd worden.

Verspreiding

De grove dennenbestanden die als ppmh, ppms en ppmb gekarteerd zijn, vinden we vooral terug in de Kempen, waar ze vrij grote oppervlaktes innemen, en in mindere mate ook in de Zandstreek in het noorden van de provincies West- en Oost-Vlaanderen. In de Leemstreek zijn deze bestanden vooral te vinden in Meerdaalwoud en Zoniën.
Het verspreidingsbeeld van de andere naaldhoutbestanden met ondergroei (pmh, pms en pmb) is zeer vergelijkbaar met de grove dennenbestanden met ondergroei (ppmh, ppms en ppmb), maar de densiteit ervan is in de Kempen duidelijk lager. In de Leemstreek betreft het vaak bestanden van lork.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank