Voeg toe aan je favorieten

Park, arboretum en kasteelpark

BWK codes: kp, kpa, kpk

Waardering: De eenheid kp is ‘complex van biologische minder waardevolle en waardevolle elementen’. De eenheid kp° wordt als ’biologisch minder waardevol’ beschouwd. Goed ontwikkelde parken kp* worden ’biologisch waardevol’ beschouwd.
De eenheden kpk en kpk* zijn ‘biologisch waardevol’. Indien mogelijk wordt de eenheid kpk gevolgd door de eenheden van de meest talrijk aanwezige biotopen, vaak diverse bostypes en eutrofe wateren. In dat geval krijgt het vlak een mengwaardering als ‘complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen’. De eenheid kpk° wordt als ‘biologisch minder waardevol’ beschouwd.
De eenheid kpa en kpa* zijn ‘biologisch waardevol’.

Beschrijving: De eenheden kp, kpk en kpa staan respectievelijk voor park, kasteelpark en arboretum.

Variatie: De oudere en grotere parken worden als kp of zelfs als kp* gekarteerd.
De eenheid kp° is gebruikt voor parken, kerkhoven of grote, meestal vrij recente, parkachtige tuinen. Dit is gebruikt indien er maar weinig tot geen oude, grote bomen aanwezig waren.
Kasteelparken met weinig natuurwaarden zijn als kpk° getypeerd. kpk* staat dan voor kasteelparken, met aanwezigheid van oude stukken loofbos en/of verwilderde zones, zonder dat deze zeer waardevolle vegetaties op zich getypeerd worden.

Verspreiding

Parken worden overal in Vlaanderen en het Brussels Gewest aangetroffen met een groter aandeel in de meer bevolkte en verstedelijkte gebieden.
Kasteelparken worden eveneens overal in Vlaanderen en het Brussels Gewest gevonden, met een licht overwicht voor de grootstedelijke groene rand.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank