Voeg toe aan je favorieten

Akker

BWK codes: bk, bl, bs, bu

Waardering: Biologisch minder waardevol. Akkers met veel of zeldzame akkerkruiden (b.*) zijn ‘biologisch waardevol’.

Beschrijving: Een belangrijk gedeelte van het landbouwareaal wordt ingenomen door akkers. Meestal zijn dit monoculturen van maïs, aardappelen, (voeder)bieten of graangewassen. De teelt zelf wordt niet vermeld in de karteringseenheid. Enkel de dominante textuurklasse van de bodem vormt onderdeel van de karteringseenheid (bs, bl, bu).

Variatie: De eenheid b.° is uitsluitend gebruikt in complexen, steeds in de betekenis van ‘weinig voorkomend’.
De combinatie van b.+b.* is gehanteerd wanneer de zeldzame soorten of het weelderige akkerkruidenaspect slechts plaatselijk aanwezig zijn.

Verspreiding

Akkers (b) komen algemeen voor in alle regio’s en beslaan grote oppervlaktes. Uitzondering vormen de Duinstreek, het stedelijk gebied rond Brussel, Antwerpen en Gent, de Kalmthoutse Heide en de grote militaire domeinen en enkele bosrijke streken in Limburg.
Akkers met veel of zeldzame akkerkruiden: b*
Akkers met veel of zeldzame akkerkruiden (b*) komen bijna uitsluitend in de Kempen en de Leemstreek voor, meer bepaald in de centrale en oostelijke Kempen en het noordelijk Hageland.
Soortenrijke akkers zijn niet systematisch opgespoord. Het betreft vaak toevallige waarnemingen. De Biologische Waarderingskaart geeft geen volledig beeld van de verspreiding van deze vegetaties.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Relaties

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bronnen:

Floradatabank, De Biologische Waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.