Voeg toe aan je favorieten

Laagstamboomgaard

BWK codes: kl

Waardering: Biologisch minder waardevol

Beschrijving: Kl wordt gebruikt voor het localiseren van laagstamboomgaarden. Het betreft vrijwel uitsluitend productieboomgaarden met lage fruitbomen in rijen, dicht op elkaar. Tussen de rijen is meestal een grasstrook vrijgelaten die als doorgang voor landbouwmachines dient.

Variatie: De karteringseenheden kl° en kl* zijn niet gebruikt.
Bij het karteren van wijngaarden is dit, met uitzondering van kaartblad 33, steeds vermeld in het dataveld ‘info’.
In de globale tendens om steeds gedetailleerder te karteren zijn in de recentste kaarten soms ook kleine, particuliere laagstamboomgaarden aangeduid.

Verspreiding

Laagstamboomgaarden komen verspreid over alle ecoregio’s voor, met veruit de grootste oppervlakten in de oostelijke Leemstreek (vooral in Haspengouw).

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bron:

Floradatabank