Voeg toe aan je favorieten

Kwekerij of serre

BWK codes: kq

Waardering: Biologisch minder waardevol

Beschrijving: De eenheid kq omvat serres, boom- en plantenkwekerijen.

Verspreiding

Kwekerijen of serres liggen algemeen verspreid over alle regio’s. De laagste dichtheden komen voor in de Duinstreek en de Polders. In de Zandleemstreek, vooral ten oosten van Gent en ook in de zuidelijke Kempen, in het land van Boom en Heist, is de concentratie aan kwekerijen en serres veel hoger. In deze gebieden neemt tuinbouw aanzienlijke oppervlaktes in. In de Leemstreek springt een cluster rond Hoeilaart en Overijse in het oog.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+
Alles openklappen

Bronnen:

Floradatabank, De Biologische Waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.