Voeg toe aan je favorieten

Gazon

Kort gemaaid

Een gazon is een veld met kort gemaaid gras. Een gazon wordt onderhouden door het regelmatig kort maaien van het gras zodat het op een beperkte hoogte blijft. De meeste andere planten krijgen zo geen kans zich op het gazon te vestigen. In een natuurvriendelijke tuin beperken we dan ook de oppervlakte gazon. Toch kan een gazon interessant zijn, vooral als er veel bloemen in voorkomen als madelief en brunel.

Kort uitgelegd: Een mooi gazon, of wat mensen mooi vinden, is gazon zonder wilde grassen, noch mos of andere planten en vlak geschoren. Helaas is de soortenrijkdom van zo'n grasveld laag. Er kunnen wel veel regenwormen in voorkomen die als voedsel dienen voor egels en lijsters. Ook mieren kunnen algemeen zijn in gazons. Voor een goed gazon is een ideale zuurtegraad, bemesting en bodemstructuur en lichtinval noodzakelijk. Maar in minder ideale omstandigheden kan een gazon ook heel mooi zijn, met veel madeliefjes, mossen en brunel.Denk goed na hoeveel gazon je nodig hebt en waar. Zo hebben mensen met kinderen liefst wel een stukje waarop je kan spelen en ook een plaats voor de tuintafel of ligstoelen kan handig zijn. Daar waar je geen gazon nodig hebt kies je voor een andere groenvorm. Het gazon afwisselen met een hogere begroeiing van een hooiland of border geeft mooie resultaten.
Een eerste vereiste voor mooi gazon is de zuurtegraad (pH) van de bodem. Op een zure grond groeit gras minder goed en ontstaan kale plekken met mos of geel gras. Meestal wordt daarvoor bekalkt. Een kalk met magnesium zorgt tevens voor een diepgroene graskleur omdat magnesium een onderdeel is van bladgroen.

Redelijk wat problemen in jonge gazons zijn terug te brengen tot een slechte bodemstructuur. Door met te zware machines op het grasveld te rijden of een tekort aan humus wordt de bodem samengedrukt en neemt de porositeit af. Hierdoor kan het regenwater niet meer goed de bodem in, waardoor je plassen krijgt, de wortels van het gras afsterven en het bodemleven verarmd. Dit leidt tot slechte grasgroei. Het fresen van de bodem en het toevoegen van voldoende compost of andere organische meststoffen (geen kunstmest) kan dit oplossen. Ook het mulchen van het gras in plaats van het af te voeren verhoogt de hoeveelheid organische stof in de bodem.


Beelden

Uitgebreide info

Lees meer

+
Alles openklappen