Voeg toe aan je favorieten

Groene gevel

Groene muur

Een groene gevel is een gevel begroeid met een klim- of slingerplant. Op die manier zijn zij een stukje extra groen in de stad en kunnen ze een rustplaats zijn voor vogels en andere dieren. Ze kunnen ook als voedsel dienen, zo zijn de bloemen van klimop een belangrijke nectarbron voor veel insecten. Groene gevels nemen weinig ruimte in beslag maar bieden dus veel extra, ook visueel.

Er zijn twee types groene gevel. Het simpelste is het gebruik van een zelfhechtende klimplant zoals klimop of wingerd. Die groeit rechtstreeks op de muur. Planten die niet zelf hechten hebben een draagstructuur nodig. Het zijn slingerende soorten zoals kamperfoelie of hop. Die draagstructuur kan tegen de gevel worden geplaatst of op een bepaalde afstand. In het laatste geval wordt het een groengordijn genoemd.

Kort uitgelegd: Er zijn voordelen en nadelen aan groene gevels. De nadelen hangen vooral samen met de gebruikte plantensoort. Zo staat klimop gekend voor zijn agressieve groeiwijze en het beschadigen van voegen, ramen en goten. De voordelen zijn in elk geval groot. Naast het visuele aspect is het aangetoond dat groene gevels een invloed hebben op de luchtkwaliteit, de warmteregeling van het gebouw, en de vochtregeling van de gevel. Een van de gevel gescheiden draagstructuur bevordert de luchtcirculatie en verlengt haar levensduur. Ze beschermen de gevel tegen slagregen, ultraviolette straling en verontreinigende stoffen. De kosten van aanleg en beheer zijn relatief laag (tenzij bij grote groengordijnen). Bovendien zijn er (stedelijke) gemeentes die een subsidie geven bij de aanleg.
De grootte van de isolerende werking zal daarbij eerder afhangen van de totale oppervlakte van de gevel die begroeid is, dan de dikte van het groen. Vooral in de zomer kan de begroeide buitengevel een temperatuursverschil laten zien van 5 °C vergeleken met een onbegroeide, dat uit zich in een lager energieverbruik in airconditioning van -50 %.
In de winter bieden altijdgroene klimplanten ook een welkome thermische bescherming, terwijl bladverliezende klimplanten beter geschikt zijn voor gevels die aan de zon zijn blootgesteld en zodoende de zonnestralen kunnen opvangen. De keuze van de planten kan ook helpen om aan de verschillende gevels een eigen trekje te geven, schermen te creëren en privéruimten in te richten zoals een balkon.

Groene gevels dragen bij aan de biodiversiteit. Goed ontwikkelde groene gevels zijn een schuil-, en nestelplaats voor vogels (zoals merels, mezen, mussen, winterkoninkjes, enz.) en voor kleine insecteneters. Ook zijn ze een overwinteringplaats voor insecten zoals gaasvliegen (Chrysopidae sp.), vlinders (de citroenvlinder verbergt zich tussen klimopbladeren die een gelijke vorm hebben) of spanrupsvlinders. Bovendien bieden altijdgroene planten een goede schuilplaats voor kleine vogels, die zeer gevoelig zijn voor de kou.

Beelden

Uitgebreide info

Lees meer

+
Alles openklappen