Voeg toe aan je favorieten

Stort

BWK codes: ko

Waardering: Biologisch minder waardevol. Complexen van (zeer) waardevolle biotopen met ko of waardevolle biotopen gelegen op afgedekte storten krijgen steeds een waardering als ‘complex van biologisch minder waardevolle en (zeer) waardevolle elementen’.

Beschrijving: De eenheid ko staat voor allerhande stortplaatsen, zoals de gemeentelijke stortplaatsen. De eenheid wordt ook gebruikt voor grote sluikstorten, autokerkhoven en afgedekte stortterreinen. Indien deze laatste ondertussen begroeid zijn, is de aanwezige vegetatie met de bijhorende karteringseenheden getypeerd. Indien een afgedekt stort niet meer als dusdanig te herkennen is en de karteerder geen weet heeft van de aanwezigheid ervan, ontbreekt de vermelding ko en is enkel de begroeiing weergegeven.

Verspreiding

Storten zijn verspreid in alle regio’s terug te vinden. Hun ligging valt hoofdzakelijk samen met industriegebieden, stedelijke gebieden en verkeersassen.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+
Alles openklappen

Bronnen:

Floradatabank, De Biologische Waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.