Voeg toe aan je favorieten

Groeve

BWK codes: kc

Waardering: Biologisch minder waardevol. Verlaten en inmiddels met (zeer) waardevolle vegetaties begroeide (delen van) groeves krijgen een waardering als ‘complex van biologisch minder waardevolle en (zeer) waardevolle elementen’.

Beschrijving: De karteringseenheid kc staat voor groeve. De meest voorkomende zijn zand- en kleigroeves, het kunnen echter ook ontginningen van grind, mergel en zandsteen betreffen. De eenheid heeft zowel betrekking op nog in bedrijf zijnde groeves als op groeves waar de ontginningsactiviteiten reeds stopgezet zijn.

Variatie: Niet van toepassing

Verspreiding

Groeves komen verspreid over alle regio’s voor. Uitzonderingen zijn de Duinstreek en de kustpolders. Er is een hoge concentratie aan grindgroeves in de Maasvallei en op de Maasterrassen. Deze laatsten zijn in vele gevallen niet meer in gebruik. Ook de kleigroeves op de Boomse en Wase cuesta en in de Noorderkempen (geconcentreerd langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten) vallen op. De concentratie in de centrale Kempen betreft winning van zand voor de glas- en aanverwante nijverheid.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+
Alles openklappen

Bronnen:

Floradatabank, De Biologische Waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.