Voeg toe aan je favorieten

Gefaseerd maaibeheer

Niet alles ineens maaien

Bij gefaseerd maaibeheer wordt een deel van het grasland niet gemaaid. Dat kan aan de rand zijn of een vlek midden in het perceel. Bij een volgende maaibeurt in hetzelfde jaar, laat je best op dezelfde plaats de vegetatie staan. Zodanig dat er een deel van het grasland een volledig jaar niet wordt gemaaid. Het jaar daarop kies je een ander deel, anders krijg je een ruigte. Gefaseerd maaien is zeer belangrijk voor insecten.
Ook ruigtes moet je zeker gefaseerd maaien. las je een ruigte om de 3 jaar maait kan je bijvoorbeeld elk jaar 1/3 maaien. Zo blijft er altijd 2/3 staan voor de fauna.

Kort uitgelegd: Voor insecten zijn bloemen erg belangrijk als voedselplant en/of waardplant (plant waarop de larven van de insecten leven en zich voeden). Bovendien zitten in het maaiseizoen de planten vol met eieren, rupsen en poppen. Als alles wordt weggemaaid, zijn zowel de bloemen als veel insecten verdwenen. De meer mobiele soorten zullen het perceel herkoloniseren zodra de omstandigheden terug geschikt zijn, maar de jaarlijkse klap die de populatie keer op keer krijgt is voor veel soorten teveel. Minder mobiele en honkvaste soorten hebben helemaal geen kans als het hele perceel steeds wordt gemaaid.
Met gefaseerd maaien blijft een deel van het perceel ongemaaid, typisch tussen de 10 en 25 %, soms tot de helft, zodat er een lappendeken ontstaat van hoge en lage vegetatie. Uit onderzoek blijkt dat 10% in de meeste gevallen voldoende is De kolonisatie geschiedt telkens opnieuw uit het ongemaaide gebied.

Gefaseerd maaien heeft enkel zin als de vegetatie insectenrijk is. Dat wil zeggen bloemrijk en iets schraler. Als de grasmat nog erg gesloten is en de voedselrijkdom van de bodem groot, kan eerst beter een paar jaar een verschralingsbeheer zonder faseren worden toegepast. Pas als het grasland bloemrijk is pas je gefaseerd maaibeheer toe.

Beelden

Uitgebreide info

Lees meer

+
Alles openklappen