Voeg toe aan je favorieten

Opgehoogd terrein

BWK codes: kz

Waardering: kz op zich krijgt als waardering ‘biologisch minder waardevol’. Een hogere waardering is mogelijk op basis van bijkomende karteringseenheden die de aanwezige vegetatie typeren.
De / verhouding krijgt de waardering van de bijkomende karteringseenheid boven de schuine streep. Op deze manier wordt bv. ku/kz. ‘biologisch waardevol’. Complexen met (zeer) waardevolle vegetaties krijgen een gemengde waardering. In een aantal gevallen heeft de karteerder op het terrein beslist complexen als kz+ku* toch als ‘biologisch waardevol’ te evalueren in plaats van een mengwaardering te geven.

Beschrijving: De karteringseenheid kz staat voor opgehoogde terreinen. Dit kunnen zowel grootschalige opgespoten terreinen zijn, als allerhande, vaak kleinere, ophogingen ontstaan bij ondermeer aanleg van wegen, omvorming van landbouwgebied tot industriegebied of bouwkavels, lokale ophogingen, ...

Variatie: Aangezien kz per definitie antropogeen terrein betreft, is een differentiatie in kz° en kz* hier niet van toepassing. Variatie qua begroeiing wordt gespecifieerd met bijkomende karteringseenheden.
In de loop van de kartering is de eenheid ook meer en meer gebruikt voor het aanduiden van minder omvangrijke grondophogingen, soms zelfs van tijdelijke aard. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de (tijdelijke) zanddepots bij grote infrastructuurwerken.

Verspreiding

De verspreiding van opgehoogde terreinen komt in grote mate overeen met die van de industriegebieden. De grootste oppervlakten situeren zich nabij de grote havens (havengebied van Zeebrugge, Gent en Antwerpen). Verder zijn ze vaak geclusterd nabij grote steden en langs grote water- en spoorwegen. Buiten het stedelijk - industrieel gebied komen ze eerder verspreid voor.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+

Klik hier voor meer uitleg over de gebruikte termen

+
Alles openklappen

Bronnen:

Floradatabank, De Biologische Waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.