Voeg toe aan je favorieten

Vliegveld

BWK codes: ki

Waardering: Biologisch minder waardevol

Beschrijving: De karteringseenheid ki staat voor vliegveld. Grote vliegvelden en ontoegankelijke, niet vanop afstand te overschouwen (bv. militaire) vliegvelden zijn integraal als ki aangeduid. Indien de aanwezige infrastructuur (gebouwen, loodsen …) een grote oppervlakte inneemt is dit opgenomen in het complex als ui+ki of ki+ui, dikwijls via luchtfoto-interpretatie. Hierdoor zijn aanzienlijke oppervlaktes aan grasland of andere begroeiing niet nader getypeerd.

Verspreiding

Deze kaart geeft geen volledig beeld van de verspreiding van de (in gebruik zijnde) vliegvelden. Bij een aantal vliegvelden is de volledige infrastructuur als urbaan gebied getypeerd. De vegetaties van de niet verharde delen zijn dan weergegeven met de overeenkomstige karteringseenheden.

Beelden

Uitgebreide info

Beschrijving

+

Juridische bescherming

+
Alles openklappen

Bronnen:

Floradatabank, De Biologische Waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.